Методична робота

 

Колектив закладу надає дітям освітні послуги організовуючі освітній процес з використанням  змішаної форми навчання .
       Педагогічним колективом схвалено використання електронних платформ (Google Клас, Zoom), онлайн сервісів та інструментів, відповідно Державних стандартів освіти, задля забезпечення ефективності комунікації з батьками, вихователями й усіма задіяними в освітньому процесі. Тому організація освітнього процесу відбувається в очному режимі з 8,30 до 12,30, а також через створення спільнот із батьками, вихователями, психологом в соціальних мережах Viber, Telegram та постійного оновлення інформації на сайті закладу, з метою надання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних послуг.

Методична робота в закладі дошкільної освіти

 

Адміністрацією та педагогічним  колективом КЗДО  № 372 ДМР створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

Оформлення групових приміщень, кабінетів, залів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.

Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові,  самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації.

Підбір ігор та іграшок в різних вікових групах відповідає «Типовому переліку», рекомендованому Міністерством освіти і науки України.

Навчально-виховний процес у групах ЗДО забезпечений необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до вимог програми «Стежинки у Всесвіт». У кожній віковій групі створено міні-методичний кабінет, де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації навчально-виховного процесу з дітьми відповідного дошкільного віку.

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмово-методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам.

 Методичний кабінет оснащено комп’ютером, , ксероксом, принтером.

У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, муз керівників. Це тези, реферати, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних тижнів та декадників, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.

 

Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного процесу.

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

У координації методичної роботи закладу активну участь бере творча група, яка відповідно до річного плану працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми:

В роботі педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи) та індивідуальні стажування, самоосвіта.

В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.

Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.

Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм»)

 

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

 

В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні видання з дошкільної освіти: - Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;

- Конвенція про права дитини;

- Інструкція «Про ділову документаціяю в дошкільних закладах»;

- Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;

- Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;

- Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку    української державності;

- Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;

- Інструктивно-методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;

- Інструктивно-методичний лист «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;

- Концепція екологічної освіти України;

- Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах, тощо.

Організовано освітньо-виховний простір в найпростішому укритті: місця для дітей, персоналу, практичного психолога, медичної сестри.Щоденно проводяться заняття з дітьми вихователями, практичним психологом щодо забезпечення психологічного комфорту вихованців.Постійно здійснюється контроль за проведеною роботою в укритті щодо створення комфортних умов перебування вихованців в укритті під час повітряної тривоги.

Річний план роботи дошкільного закладу складено на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження. Щорічно у травні місяці проводиться анкетування педагогічних працівників щодо планування роботи ЗДО «Аналіз, завдання, перспективи». Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року

У навчально-виховному процесі педагогами використовуються наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття ), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо). В залежності від віку дітей, педагогічної мети вони проводяться фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Діти під час занять розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.