Гендерне виховання

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №372

Дніпровської міської ради

Заходи

щодо впровадження принципів гендерної рівності

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

 1. Опрацювати інформацію щодо  реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 20230 року  березень 2023 вихователь-методист  
 2. Провести семінар щодо планування діяльності закладу з реалізації Стратегії впровадженнян гендерної рівності  у сфері освіти до 20230 року березень 2023 вихователь-методист  

3.

Проводити дослідження психологічних аспектів гендерного виховання дітей дошкільного віку

постійно

практичний психолог

 

   4. Здійснити формування недискримінаційного освітнього  предметно-розвивального середовища, процесу добору іграшок, облаштування осередків діяльності (ігрових зон), доступу дітей до обладнання з урахуванням їх інтересів, без закріплення за статевою ознакою та із забезпеченням однакових можливостей у доступі до різних іграшок, спортивного інвентарю тощо    постійно вихователь-методист  

5.

Обговорення  з дітьми проблем стосунків статей, наголошення на їхній рівності та взаємозамінності в сім’ї та організація у закладі  освітнього процесу, спрямованого на оволодіння дівчатами і хлопцями рядом варіативних моделей поведінки для їх успішної подальшої самореалізації; надання суб’єктам навчально-виховного процесу інформації щодо можливості професійного самовизначення без обмеження їх рамками “жіночих/чоловічих” професій суспільстві

постійно

вихователь-методист, вихователі

 

   6. Сприяти у всіх вікових групах  заохоченню хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування ігровим/навчальним інвентарем. постійно вихователі  
   7. Провести опрацювання нормативно-правової бази  з питання гендерної рівності,освітніх програм, дитячої літератури, методичних посібників  березень-квітень 2023 вихователь-методист, вихователі  

8.

Забезпечити обговорення питань гендерної рівності на педагогічних радах, семінарах, тощо

відповідно до плану

вихователь-методист

 

9.

Проводити з батьками вихованців просвітницьку діяльність, консультації, семінари , вебінари з питань формування гендерного культури та гендерного виховання 

відповідно до плану

вихователь-методист, вихователі

 

Директор                             Ірина ФОМЄНЦОВА