Пріоритетний напрямок освітньої роботи закладу, навчально-виховний процес

 

                                              

Формування основ

 

культури здоров'я

 

Завдання:Формування у дітей дошкільного віку здоров’ятворчого ставлення до власного життя, враховуючи всі складові здоров’я ( фізичного, психічного, духовного, соціального).

 

Зміст освіти щодо формування основ здоров’я полягає у формуванні позитивного образу «Я», створення  бази особистісної  культури дитини, формування навичок безпечної життєдіяльності. Організація в закладі здоров’язбережувального середовища.

 

Умови:здоров’язбережувальне середовище,  впровадження оздоровчих фізкультурно-розвивальних заходів.

 

Суб’єкти:діти, батьківська громадськість, педагогічні працівники.

 

Організація

Здоров’язбережувальна компетенція дітей дошкільного віку

Здоров'я - це базова цінність і необхідна умова повноцінного психічного, фізичного і соціального розвитку дитини.Не створивши фундамент здоров'я в дошкільному дитинстві, важко сформувати здоров'я в майбутньому. Відомо, що дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного і психічного здоров'я.

Аджесамедо 7 роківлюдинапроходить величезний шлях розвитку, не повторюваний протягом подальшого життя.Самев цей період йде інтенсивнийрозвитокорганів і становленняфункціональнихсистем організму, закладаються основні риси особистості, формуєтьсяхарактер, ставлення до себе і оточуючих. Важливо на цьому етапі сформувати у дітей базу знань і практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потреба в систематичних заняттях фізичноюкультуроюі спортом.

Система роботи з дітьми передбачає різні форми, засоби та методи формування основ здорового способу життя . Основними формами освітньоїроботи є заняття, дозвілля, режимні моменти, спортивні змагання та свята.У режимі дня раціонально використовуються рухові і емоційно-психологічні розвантаження (фізкультурніхвилинки, хвилинки здоров'я, рухові розрядки, елементи релаксації).

На заняттях вихователі  формують уявлення дітей про людину як живу істоту, його організм і здоров'я; про спосібжиття людиниі залежності здоров'я від способу життя; про вплив різних чинників на здоров'я і спосіб життя людини; про здоровий спосіб життя; про поведінку людини, що сприяє здоров'ю та здоровому способу життя. У ході фізкультурно-оздоровчої роботи розвивають фізичні, психічні іморальніякості дітей.Від участі батьків у роботі дошкільного закладу виграють всі суб'єкти педагогічного процесу. Перш за все - діти. І не тільки тому, що вони дізнаються щось нове. Важливішеінше -вони навчаються з повагою, любов'ю і вдячністю дивитися на своїх тат, мам, бабусь, дідусів, які, виявляється, так багато знають, так цікаво розповідають, у яких такі золоті руки. Батьківська сім'я - найважливіший інститут формування культури здоров'я підростаючих поколінь. Виховний процес у сім'ї не має меж, початку або кінця, батьки для дітей - це життєвий "ідеал", нічим не захищений від пильного дитячого ока.