Індустріальний район. Дитячий садок № 372

 

Звіт завідувача перед батьківською громадськістю

Звіт завідувача

     Комунального закладу освіти «Дошкільного навчального закладу(ясла-садок) № 372»Дніпровської міської ради Фомєнцової І.Г. перед педагогічним колективом та громадськістю за 2019 – 2020 навчальний рік

Дошкільний навчальний заклад №372 - заклад освіти і виховання дітей віком від 1,5 до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я.

 Розташований по вул. Янтарній 77-б. Проектна потужність -  220 місць.

Режим роботи установи – 10,5 годин, з 7.00 до 17.30, чергова група – 17.30- 19.00.

         Станом на  травень-місяць у закладі перебуває – 274 дітей.

Протягом навчального року, тобто за період з 1 вересня 2018 по

1 червня 2019 року до закладу поступило 80  дітей (ясла – 56, сад – 24).

   На   2018 – 2019  навчальний   рік   дошкільний   навчальний   заклад укомплектовано таким чином:

  Групи ясельного віку                      (2-3 рік життя):             2 групи;

  Групи молодшого дошкільного віку  (4 р.ж.):                    2 група;

  Групи середнього дошкільного віку  (5 р.ж.):                     3 групи;

  Групи старшого дошкільного віку     (6 р.ж.):                     2 групи.

Згідно  до вимог Санітарного регламенту  дошкільний навчальний заклад обладнано необхідними приміщеннями: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, кімната психологічного розвантаження, всі технологічні та побутові приміщення.  Предметно-ігрове середовище  усіх приміщень відповідає  санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі  вас, шановні батьки  та вихователі груп.

  Працює в дитячому садку 33 працівника: зокрема, педагогічних працівників — 12 осіб, з повною вищою педагогічною освітою  - 5 осіб, з неповною вищою освітою – 7осіб.  Серед них - 1 «спеціаліст вищої категорії», 1 – має педагогічне звання «вихователь-методист», 2 - "спеціалісти 2 категорії".

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти Індустріального району, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ДОІППО.На базі закладу в жовтні 2018 року  проведено методичне об'єднання для вихователів груп старшого дошкільного віку за темою "Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку шляхом впровадження різноманітних методів та прийомів".  Робота пройшла на високому рівні: проведено семінар для вихователів, розвага для тей.

Щороку проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 2018-2019 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагоги – Брідун І.В. – практичний психолог, Насолій Л.М. – вихователь та Котенко І.М. – вихователь.

У методичному кабінеті  дошкільного навчального закладу проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі району, робота з самоосвіти.

Річний план 2018-2019 н.р. передбачав вирішення в  навчальному році    

таких завдань:

 

1. Продовжити вивчення системи діяльності  дошкільного навчального закладу  з розвитку соціальної компетентності вихованців різних вікових груп( 4 етап роботи над обласним науково-педагогічним проектом «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»).

 2. Продовжувати  формувати у дітей дошкільного віку національну та громадянську свідомість шляхом впровадження дієвих форм та методів роботи.

3. Спрямувати зусилля педагоів, батьків щодо формування духовно-цінністних орієнтирів у дітей дошкільного віку.

4.Формувати комунікативно-мовленнєву компетентність дітей дошкільного віку.

 

         Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

Протягом навчального року були проведені 2 тематичні педагогічні ради:" Формування мовленнєвої компетентності дошкільників у грі", "Формування духовно-ціннісних орієнтирів у дітей дошкільного віку"

 

до яких були проведені:

 

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про

виконання

Інтегроване заняття для дітей старшого віку «Врятуймо річку»

жовтень

2018 р.

Вихователь

Харченко Ю.В.

 

Заняття для дітей молодшго віку «Добрий день усім»

листопад

2018р.

Вихователь

Коледа О.В.

 

«Подорожуємо Україною» (комбіноване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку)

 

січень

2019р.

Вихователь

Альошина О.С.

 

Заняття з мовленнєвого розвитку «Весна панує – життя вирує»

березень

2019р.

Вихователь

Завгородня К.М.

 

 

 

 

       


 

 

Консультації для педагогів:

 

 

№ з/п

      

      Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка про виконання, форма проведення

Дитина на порозі ДНЗ. Як діяти вихователю.

вересень

Вихователь Котенко І.М.

доповідь

Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності  у дітей дошкільного віку

жовтень

завідувач

дискусія

Гуманістичні цінності в ДНЗ: формальність чи правила життя?

листопад

Вихователі

презентація

Особливості проведення зимових прогулянок

грудень

вихователі

дискусія

 Музичне виховання дітей дошкільного віку: виявлення творчих здібностей змалку. До театру з малюком.

січень

Музичний керівник

бесіда

 

Формуємо моральні орієнтири у дітей дошкільного віку

лютий

Вихователь-методист

обговорення

Дитячі ігри очима дорослих. Або навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри.

березень

Вихователі,

 

доповідь

Сімейне виховання: допомагаємо батькам

квітень

Вихователь-методист. вихователі

Доповідь

Як налагодити продуктивну взаємодію з батьками?

травень

Вихователь-методист, вихователі

Евристична бесіда, творча студія

     


 

  Основним напрямком нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дошкільному закладі вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

-   ранкова гімнастика;

 • фізкультурні заняття;
 • фізкультхвилинки   під час  проведення навчальної роботи;
 • загартування морською сіллю;

      - гімнастика пробудження ;

 • рухливі ігри;
 • заняття-подорожі, цільові прогулянки, фотовиставки;
 • психолого-педагогічне проектування;
 • спільні проекти ДНЗ та сім’ї;
 • впровадження в освітньо-виховну роботу педагогічної спадщини В. Сухомлинського;
 • рухова творчість на заняттях та у повсякденні;
 • аутотренінги, корекційно-розвивальні заняття;
 • елементи психотерапії ( ігрова, арт, казко, музико, сміхо, піско, анімало);
 • психогімнастика, дихальна гімнастика, точковий масаж, масаж стоп, вушних раковин;
 • вправи з язичком, гімнастика для органів зору.

Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. Протягом року були проведені розваги народознавчого змісту «Масляна, Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення», «День здоров’я», «День вишиванки», де діти   отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу; працював гурток "Хореографія".

 

Діти всіх груп разом батьками готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись в коридорах дитсадка та у групах („Осінні мотиви”, ”Новорічна казка”, « Азбука безпеки»).

             

З 17.05.18 року по 21.05.19

 року проводився «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей», який закінчився об’єктовим тренуванням, де діти разом з дорослими вчилися вести себе в екстремальних ситуаціях.

Ви могли  все це бачити неодноразово впродовж  року не тільки у нас, в закладі, а ще на сторінках нашого сайту. Матеріали постійно поповнюються новою інформацією та новинами з життя нашого дошкільного закладу. Ми запрошуємо всіх до перегляду та висловлювання своїх побажань.

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та шкіл № 47,63 та НВК №139. План спільних заходів передбачає:

- Взаємне відвідування занять педагогами;

- Педагогічні наради за участю педагогів школи та дошкільного навчального закладу;

- Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог відповідно до вимог програми «Дитина в дошкільні роки», діагностичне тестування згідно з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти. У нашому закладі працюють професіонали, а відвідують дошкільний навчальний заклад чудові і розумні діти. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

 

Рівень засвоєння програмових вимог дітьми дошкільних груп

 

№ гру

пи

Особис

тість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі

Дитина у світі культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно-пізнаваль

ному просторі

Мовлення дитини

Молодша група

№ 5,4

 52%

58%

78%

53%

55%

62%

53%

Середні групи

№ 2

98%

73%

78%

66%

59%

78%

63%

Старші групи

№ 6

83%

89%

96%

85%

89%

85%

76%

№ 3

85%

78%

94%

83%

87%

74%

78%

 

Випускаємо до школи  46 дітей. З них з високим рівнем  підготовки  дитини – 23 ,достатнім -23   немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинено мислення. Випускники  оперують поняттями  «звук», «слово», «речення», здійснюють звуковий аналіз слова.

Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.   Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2018-2019 навчального року показав, що пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
 • створення умов для досягнення стійкої мотивації пе­дагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій, ІКТ
 • сприяння становленню співробітницьких взаємин між колеґами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;
 • закріплення навичок керування самоосвітою;
 • удосконалення в роботі з батьківською громадськістю;
 •   посилення роботи з  роз’яснювальної роботи з батьками щодо  організації навчально-виховного процесу з дітьми дошкільного віку, зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 •  створення відео- та медіатеки для педагогів закладу та дітей дошкільного віку.

Завдання для вдосконалення системи управління  на наступний етап розвитку:

 • забезпечення мотиваційного управління на основі режиму самоуправління і співуправління;
 • посилення горизонтальних і вертикальних зв’язків між усіма ланками управління;
 • поповнення банку інформації, на основі якого можна чітко аналізувати та коректувати освітню ситуацію в закладі.

        Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-техніч­ного і навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання і оснащення:

 • педагогічного процессу,предметно-ігрового розвивального середовища;
 • усіх видів діяльності дітей, їхнього побуту;
 • фізкультурно-оздоровчої, медичної бази;
 • бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей;
 • умов праці робітників дошкільного закладу.

Фінансово - господарська діяльність дошкільного навчального закладу за звітний період здійснювалась за рахунок використання добровільних внесків батьків .

Використання добровільних внесків за напрямками:

 •  забезпечення миючими чистящими та дезінфікуючими засобами, господарчими товарами;
 •  проведення передплати на періодичні педагогічні видання на 2018рік;
 •  придбання науково-методичної літератури, дидактичних посібників;
 •  канцелярські товари , освітлювальні прибори;
 •  ремонт сантехнічних пристроїв, обладнання  пральні;
 •  косметичні ремонтні роботи приміщень;
 • поточний ремонт системи водопостачання, опалення, каналізаціії.

Для оснащення предметно-ігрового розвивального середовища було придбано та оновлено:

 • методичні стенди
 • методична література, дидактичні посібники, медіатека;
 • канцелярські товари.

Звіти щодо використання благодійних батьківських внесків висвітлено на сайті закладу «Класна оцінка» у розділі «Відкритий доступ» , а також «Фінансова діяльність».

Висновки:

 •  В дошкільному навчальному закладі № 372 у  звітньому  навчальному році всебічний гармонічний розвиток особистості дитини успішно реалізовувався в усіх напрямках.
 •  Педагогічний колектив дошкільного закладу  активно  впроваджує свій досвід на всіх рівнях дошкільної освіти району та міста.

Пройшли випускні вечори у старших групах: № 8 і № 3.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному навчальному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували, прислухалися до наших зауважень, побажань.

 Велика та щира вам подяка, шановні батьки,  від усього нашого колективу!!!!!

 

 

 Завідувач ДНЗ № 372                                І.Г. Фомєнцова