Відкритий доступ

https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/

МісцезнаходженнЯ          

                                                                  

 

Дата створення

закладу, його

особливості

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 372 Дніпровської міської ради засновано в 1979 році.

Заклад зареєстровано як юридичну особу (свідоцтво  про державну реєстрацію юридичної особи  А01 №056900   , дата проведення державної реєстрації – 20.05.2004   ). Ідентифікаційний код юридичної особи - 26510106  .

 

Адміністрація

  Директор–  Фомєнцова Ірина Григорівна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи 30 років. На посаді директора цього закладу працює з лютого 2019 року. Контактний телефон відповідального : 0997950812

 

Форма власності

 

Комунальна (свідоцтво про право власності на нерухоме майно САА №827407, індексний номер - 1625 )

 

Основні напрями діяльності

Формування у дітей дошкільного віку здоров’ятворчого ставлення до власного життя, врахування всіх складових здоров’я ( фізичного, психічного , духовного. соціального) Створення бази особистісної культури дошкільників, формування навичок безпечної життєдіяльності. Організація в закладі здоров’язбережувального середовища.

Організаційна структура і основні підрозділи

 

В ЗДО фукнкціонує 9 вікових груп:

- 2 групи для дітей раннього віку, (20 дітей), нормативна наповнюваність 1 групи -15

- 3 групи для дітей молодшого віку ( 53 дітей), нормативна наповнюваність 1 групи - 20

- 2 групи для дітей середнього віку ( 30 дітей), нормативна наповнюваність 1 групи - 20

-2 групи для дітей старшого віку ( 62 дітей), нормативна наповнюваність 1 групи - 20

Проектна потужність закладу -220 місць.

Фактична кількість осіб, які виховуються в ЗДО - 165 дітей.

З грудня 2023 року заклад працює за змішаною формою навчання. Працють 7 груп дошкільного віку. Відвідує 40-дітей.

Режим роботи ДНЗ

07.00-17.30  щоденно

Під час воєнного стану  з 8.30 до 12.30 робота з дітьми в очному режимі, з 12.30 до 14.30 в дистанційному режимі.

субота, неділя - вихідні

 

 

 

Мова освітнього процесу

 

українська

Державна атестація закладу 

Заклад визнано атестованим у 2016 році

Матеріально-технічна база

 

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти місцевого бюджету.Заклад утримується відповідно до кошторису.Кошторис закладу розміщено на сайті.

Для функціонування ДНЗ придбано технологічне, ігрове, спортивне обладнання, твердий та м’який інвентар, посуд, комп’ютерна техніка, меблі, . Здійснено капітальний ремонт покрівлі, замінено вікна та двері на металопластикові, утеплення фасаду благагодійною організацією «GIZ».

За бюджетні кошти в 2021 році виконано частковий ремонт м`якої покрівлі ( над групою №9 виникала течія після дощу).

Облаштовано укриття  в підвальному приміщенні за бюджетні кошти, встановлено  АПС, придбано шанцевий інструмент , медикаменти.

Здійснено частковий ремонт м'якої покрівлі 400 м2 у квітні 2024 за кошти департаменту гуманітарної політики.

Здіснено видалення 23 дерев за кошти місцевого бюджету у травні 2024 року. Заплановано роботи восени 2024  року щодо омолодження дерев.

 

Наявність вакантних посад

музичний керівник -  1,5 ставки, вихователь - 2 ставки

 

 

 

Інформація щодо прийому громадян

 

Комунальний заклад  дошкільної освіти

(ясла-садок) №372 Дніпровської міської ради

 

 

  КЗДО (я-с) № 372 ДМР

 Директор Фомєнцова Ірина Григорівна

Прийом громадян:  щоденно

0997950812

Електронна адреса:           [email protected]                       

https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/

 

Управління освіти департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

49000, пр.Д.Яворницького (пр.К.Маркса), 75-а

тел. (056)744-63-14  https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/

https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,

Директор департаменту гуманітарної політики

Сушко Ксенія Анатоліївна

Заступник директора-

 в.о.начальника управління освіти: Яковенко Олена Костянтинівна

 

                                                                                                           Інформація

                                                               про дітей з особливими освітніми потребами

 

                                        В дошкільному навчальному закладі немає дітей з особливими освітніми потребами.

 

Нормативні документи

Базові

1. Закон України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 49, ст.259) {Із змінами, внесеними згідно із Законами від 16.10.2012} Переглянути
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Переглянути
3. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. №3808-ХІІ, зі змінами від 18 червня 1999 р. Переглянути
4. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р. Переглянути
5. Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV. Переглянути
6. Конвенція про права дитини. Переглянути
7. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (№1721-р від 27.08.2010).  Переглянути
8. Конституція України. Переглянути
9. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002). Переглянути
10. Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 05.04.1994. Переглянути
11. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затверджена міністерством освіти і науки України (наказ від 21.05.2012 №604). Переглянути
12. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.). Переглянути
13. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-577 від 29.07.2011 р.). Переглянути
14. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439. Переглянути
15. Про організацію навчання учнів 1-го класу на базі дошкільного навчального закладу, лист МОН України від 18 червня 2001 р. №1/9-231. Переглянути
16. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Переглянути

ІІ. Установчі документи

1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305. Переглянути
2. Положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №306. Переглянути
3. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257). Переглянути
4. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних закладів (лист від 18.02.2011 №1/9-114). Переглянути
5. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист МОН України №1/9-36 від 24.01.2007 р.).
6. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010). Переглянути

ІІІ. Атестація

1. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.05.2012 р. №1/9-363). Переглянути
2. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930. {Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013} Переглянути

ІV. Діловодство

1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30 січня 1998 р. №32. Переглянути
2. Інструкція «Про порядок ведення книжок працівників», затверджена 29.07.93 №58. Переглянути
3. Про затвердження інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, постанова кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348. Переглянути

V. Кадрове забезпечення

1. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963. Переглянути
2. Перелік закладів і установ освіти…, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 №909. Переглянути
3. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації…, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 №695. Переглянути
4. Щодо посади помічника вихователя, лист МОН та ЦК профспілки … від 19.03.2009 №1/9-176, «02-5/116». Переглянути

VІ. Медичне обслуговування

1. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496). Переглянути
2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826. Переглянути

VІІ. Методичний кабінет

1. «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (№1070 від 09.11.2010). Переглянути
2. Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, затверджені науково-методичною комісією шкільної педагогіки, психології та школознавства Міністерства освіти України від 27 листопада 1997 р. №6.

VІІІ. Обладнання

1. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. №509. Переглянути
2. Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2006 р. №1/9-153).

ХІ. Планування

1. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. №1/9-455). Переглянути
2. Про організацію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі (№ 14/18-3082 від 26.07.2010). Переглянути
3. Лист Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2000 р. 1/9-352 (рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх планок психологічної служби системи освіти України). Переглянути
4. Інструктивно-методичний  лист МОН України "Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році " від 20.06.2013 року № 1/9-446. Переглянути
5. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» Переглянути
6. Освітні програми:
•    Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.);(схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 21.05.2012 р.№604); Переглянути
•    Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина" (наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 № 1/11-11177);
•    Освітня програма "Дитина в дошкільні роки" (науковий керівник Крутій К.Л.); Переглянути
•    Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін. (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» від 09.12.2011 № 1/11-11601). Переглянути
З метою поліпшення якості освітнього процесу та реалізації варіативного змісту Базового компоненту дошкільної освіти у роботі з дітьми можна використовувати парціальні освітні програми:
•    програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.);
•    "Англійська мова для дітей дошкільного віку" (Шкваріна Т.М.);
•    Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).

Х. Психологічна служба

1. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р. №127. Переглянути
2. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. №691. Переглянути
3. Про атестацію практичних психологів і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. №1/9-439). Переглянути
4. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України, наказ міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2006 р. №864. Переглянути

ХІ. Оплата праці

1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН України від 15.04.1993 №102. Переглянути
2. Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних.., затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373. Переглянути
3. Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп, лист МОН України від 26.11.2008 №1/9-764. Переглянути
4. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, наказом МОН України від 24.02.2005 №118. Переглянути
5. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 31.01.2001 №78. Переглянути
6. Про оплату праці працівників освіти і науки в умовах епідемії грипу, лист МОН України від 02.11.2009 №1/9-757; №02-8/437. Переглянути
7. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298. Переглянути
8. Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків), наказом МОН України від 26.09.2005 №557. Переглянути Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557. Переглянути

ХІІ. Охорона життя і здоров’я

1. Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу». Переглянути
2. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах (наказом МОН України від 28.10.2008 №985). Переглянути
3. Наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 №280. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб. Переглянути Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280. Переглянути
4. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах" Переглянути
5. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів Переглянути

ХІІІ. Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ

1. Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку». Переглянути
2. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007). Переглянути
3.  Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОН № 1/9-510 від 18.12.2000 року). Переглянути 
4.  Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714). Переглянути

ХІV. Робота з батьками

1. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, наказ МОН України від 21.11.2002 р. №667. Переглянути
2. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів, постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243. 
3. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН України №1/9-666 від 27.09.2010 р.). Переглянути
4. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р.). Переглянути
5. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховують в умовах сім’ї, затверджене наказом МОН… України 30.06.2011 №714. Переглянути

ХV. Стимулювання праці

1. Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №898. Переглянути
2. Положення про нагородження грудним знаком «Відмінник освіти України», «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України, наказ МОН України від 11.07.2005 №402. Переглянути

ХVІ. Час відпочинку

1. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи міністерства освіти України, який може надаватись додаткова відпустка, затверджено 11.03.1998. Переглянути
2. Порядок надання щорічної основної відпустки …, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346. Переглянути
3. Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 №09-402. Переглянути
4. Про право одиноких матерів на додаткову відпустку на дітей, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2005 №36-455. Переглянути

ХVІІ. Фізичне виховання

1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (лист МОН України №1/9-438 від 27.08.2004 р.). 
2. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010 р.). Переглянути
3. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, затверджені наказом Міністерства освіти України від 25 травня 1998 р. №188. Переглянути
4.  Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. №486. Переглянути
5.  Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. №458. Переглянути
6. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» Переглянути

ХVІІІ. Харчування

1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227. Переглянути
2. Закон про дитяче харчування від 14.09.2006 року №142-V. Переглянути
3. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591. Переглянути
4. Пам’ятка вивчення управлінської діяльності з питань організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України №1/9-394 від 21.06.2007 р. Переглянути
5. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329. Переглянути
6. Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України від 19.05.2008 №1/9-323.

7. Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 Переглянути

- Лист від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;

Порядок зарахування дітей до ДНЗ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ДНЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

15.02.2016 № 60-р

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста Дніпро

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста Дніпропетровська (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України "Про дошкільну освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про доступ до публічної інформації", Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, зі змінами, і визначає порядок електроноої реєстрації дітей, які потребують улаштування у заклади освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Дніпропетровської міської ради, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Дніпропетровська (далі - ДНЗ), послідовність набору дітей, з подальшим обліком, у ДНЗ. 

1.2. Загальноміська електронна реєстрація дітей до вступу в ДНЗ для дітей із загальним розвитком здійснюється з метою:

·         забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ;

·         забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

·         забезпечення поблічного доступу до інформації про ДНЗ;

·         запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ДНЗ;

·         спрощення процедури обліку дітей, що потребують місць у ДНЗ.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

·         загальний міський електронний реєстр дітей до вступу у ДНЗ (далі - Реєстр) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, і забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

·         утримувач Реєстру - відділи освіти районних у місті рад;

·         реєстратор - особа, уповноважена утримувачем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;

·         заявник - особа, що внесла дані її дитини до Реєстру та несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній картці.

1.4. Положення є обов'язковим для всіх ДНЗ.

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які відвідуватимуть ДНЗ

2.1. Наявність у Реєстрі інформації про дітей, які відвідуватимуть ДНЗ, є обов'язковою умовою зарахування дітей до ДНЗ.

2.2. Подати заявку можна лише в один ДНЗ.

2.3. Внесенню до Реєстру підлягає така інформація про дітей, які відвідуватимуть ДНЗ:

2.3.1. Про дитину:

·         прізвище, ім'я, по батькові;

·         дата народження;

·         адреса проживання;

·         серія та номер свідоцтва про народження;

·         інформація про пільгову категорію (за наявності);

·         ДНЗ, який має відвідувати дитина.

2.3.2. Про батьків:

·         прізвище, ім'я, по батькові батька або матері, чи осіб, що їх замінюють;

·         адреса проживання;

·         контактні дані (телефон, електронна адреса)

2.4. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті "Електронна реєстрація до дошкільних навчальних закладів" reg.isio.org батьками або собами, які іх замінюють, чи реєстратором або відповідальною особою у ДНЗ (за зверненням батьків), що заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус "Заявку зареєстровано" та присвоюється реєстраційний номер.

Реєстратор зобов'язаний надати всю неоюхідну допомогу, пов'язану із заповненням заявки, а також доступ до інформації, яка міститься у Реєстрі.     

2.5. Реєстрація до груп раннього віку, першої молодшої, другої молодшої, середньої, старшої здійснюється відповідно до віку дитини, якщо дитині на 01 вересня року, обраного в заявці, виповнилося повних 1, 2, 3, 4 або 5 років.   

2.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо дитина вже зареєстрована.

2.7. Вилучення відомостей з Реєстру про дітей здійснюється:

·         на підставі наказу ДНЗ про зарахування дитини до ДНЗ;

·         у разі порушення термінів подачі заявки на зарахування до ДНЗ та переліку документів, що визначені цим Положенням;

·         у разі фальсифікації персональних даних у заявці (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження) за заявою батьків

2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягають зміні за жодних умов.

3. Порядок прийому дітей до ДНЗ

3.1. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється завідувачем відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень) поточного року та протягом року - для інших вікових груп у відповідний ДНЗ.

У випадку неукомплектування груп завідувач ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

3.2. У ДНЗ з групами для дітей із загальним розвитком діти зараховуються на підставі:

·         заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

·         медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ;

·         довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення;

·         копії свідоцтва про народження дитини.

3.3. У ДНЗ компенсуючого типу діти зараховуються на підставі:

·         заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

·         медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ;

·         довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення;

·         копії свідоцтва про народження дитини;

·         висновку психолого-медико-педагогічної консультації або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ДНЗ).

3.4. У випадку наявності вільних місць в одному із ДНЗ, який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей ДНЗ заявникам іншого ДНЗ із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ.

3.5. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого ДНЗ заявка залишається в Реєстрі до моменту наявності місць.

3.6. Завідувачі ДНЗ проводять приймання документів для зарахування дитини у відповідний ДНЗ лише за наявності реєстраційної картки із зазначеним статусом "Направлення за заявкою № ...", що зберігатиметься в особовій справі дитини в ДНЗ.

3.7. Першочергово до ДНЗ зараховуються:

·         діти пільгових категорій, передбачених чинним законодавством;

·         діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування у ДНЗ;

·         діти, які перебувають під опікою чи у прийомних сім'ях;

·         діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);

·         діти працівників ДНЗ у разі виходу на роботу;

·         діти із сімей, які прибули з території Автономної Республики Крим, м. Севастополь та південно-східних регіонів України.

Заявник особисто надає документи, які підтверджують наявність пільг, дані вносяться в картку електронного обліку.

3.8. Діти, які не були забезпечені місцем у ДНЗ в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році.

3.9. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене повідомлення з оповіщенням про його зміну.

3.10. Список дітей по групах у ДНЗ формується в останній декаді серпня поточного року.

3.11. Усі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ.

3.12. Упродовж усього періоду перебування у ДНЗ інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.

3.13. Питання ротації дітей у кожному окремому ДНЗ здійснює завідувач.

3.14. Питання ротації дітей з одного ДНЗ в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор за фактом звернення батьків відповідно до дати реєстрації в електронній базі даних.

3.15. Прийом до ДНЗ шляхом переведення (без електроноої реєстрації) здійснюється у разі, якщо дитина відраховується з одного з ДНЗ, за умови надання заявником завідувачу цього ДНЗ документів, визначених чинним законодавством.

3.16. У разі зміни протягом року статусу на "Є можливість зарахування до ДНЗ" батьки дітей, які зареєстровані в групу раннього віку, мають право відмовитися до серпня наступного року, за ними залишається їх поточний номер у Реєстрі і можливість зарахування в серпні. Наявні місця для проходження адаптації пропонуватимуться наступним за чергою заявки у межах кількості дітей, які будуть зараховані до груп раннього віку в поточному році.

3.17. Відмітка "Відмова до серпня" в заявці, яку зареєстровано в групу раннього віку, при зміні статусу на "Є можливість зарахування в ДНЗ" вноситься на підставі заяви батьків на ім'я завідувача ДНЗ.

3.18. Реєстратор вносить у Реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на "Зараховано" і відбувається зняття з реєстрації.

3.19. Завідувачі ДНЗ щомісячно (в останній день поточного місяця) подають звіт про наповненість груп за звітний період

4. Контроль за порядком набору до ДНЗ

4.1. Контроль за комплектацією груп дітьми покладається на завідувача ДНЗ.

4.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ДНЗ здійснюють управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради та відділи освіти районних у місті рад

5. Забезпечення доступу до електроноої бази даних

5.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" має лише реєстратор, який використовує персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

5.2. На сайті reg.isuo.org у розділі про електронну реєстрацію дітей у ДНЗ публічний доступ можливо отримати виключно до такої інформації: реєстраційний номер, дата та час реєстрації, вікова група та рік вступу. Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.

6. Прикінцеві положення

6.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації Реєстру відбувається на безоплатній основі.

6.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/